ไฝแดงคืออะไร?

ไฝแดง หรือ เชอร์รีแองจิโอมา เป็นเนื้องอกพบบ่อยมากทั่วโลก ไม่ขึ้นกับเชื้อชาติ แต่ยังไม่มีการศึกษารายงานสถิติเกิดเพราะทั่วไปผู้ป่วยมักไม่ได้มาพบแพทย์เพราะไม่ก่ออาการ พบทุกวัยแต่พบบ่อยขึ้นในวัย30-40ปีขึ้นไปโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เพศชายและเพศหญิงพบได้เท่าๆกัน

ไฝแดงคืออะไร?

เป็นการขยายตัวของหลอดเลือดส่วนปลายใต้ผิวหนัง อาจพบได้ 1-3 จุด มีขนาดตั้งแต่ 1-10 มม. มักไม่มีอาการเจ็บปวด ไม่เป็นอันตราย

ไฝแดงเกิด จากอะไร ?

  • 15% ของคนปกติ พบไฝแดงได้ 1-3 จุด
  • มักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย อาจเนื่องจากสภาวะฮอร์โมน
  • พบได้ในผู้ที่ถูกแดดมาก, ตั้งครรภ์ หรือรับประทานยาคุมกำเนิด
  • ในรายที่มีไฝแดงหลายจุด อาจต้องหามีสาเหตุเพิ่ม เช่น โรคตับแข็ง โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ หรือโรคข้อรูมาตอยด์ เป็นต้น

วิธีการรักษา ไฝแดง

ในบางรายไฝแดง อาจจะค่อยๆจาง ลงและหายเองได้

ไฝแดงในคนปกติ ไม่จำเป็นต้องทำการรักษา ยกเว้นเอาออกเพื่อความสวยงาม

ในผู้ป่วยที่มีโรคระบบอื่นร่วมด้วย เช่นโรคตับ โรคของต่อมไทรอยด์ ให้ทำการรักษาโรคที่เป็นอยู่ก่อน

ถ้าต้องการเอาออก อาจใช้การจี้ไฟฟ้า หรือเลเซอร์ได้