เก็บยาอย่างไร ให้ยังคงคุณภาพ ?

เก็บยาอย่างไร ให้ยังคงคุณภาพ ? ยารักษาโรค” หนึ่งในปัจจัย 4 ใช้บรรเทาอาการเจ็บป่วยหรือรักษาให้หายขาดจากโรค

ไม่ว่าจะเป็นยาสามัญประจำบ้านหรือยารักษาโรคประจำตัวก็ตามล้วนต้องมีการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี เนื่องจากการเก็บยาที่ไม่เหมาะสม สามารถเป็นสาเหตุของปัญหาและผลเสียต่างๆ ได้ เช่น ยาเสื่อมสภาพก่อนวันหมดอายุแล้วช่วงนี้อากาศประเทศไทยค่อนข้างร้อนทำให้ยาเสื่อมสภาพเร็ว

แอดเลยมีวิธีการเก็บยาเพื่อให้คงคุณภาพของยาไว้มาฝากทุกท่านกันค่ะ

1.เก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง 

2.ไม่โดนแสงแดด ความร้อน ความชื้น 

3.ไม่ควรเก็บหลังตู้เย็น

4.ยาเม็ดไม่ควรใช้ยาหลังจากได้รับนานเกิน 6 เดือน

5.ยาบรรจุแผงไม่ควรแกะยาออกจากแผงเตรียมไว้ล่วงหน้า

6.เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7.ยาบางชนิดให้เก็บในตู้เย็นควรดูตามคำแนะนำ