Infusion ผลักวิตามินเข้าสู่ผิวอย่างล้ำลึก

ทำทรีทเมนท์ที่ BoNTCARE CLINIC ดียังไง?เพราะที่บอนท์แคร์คลินิกเรามีเครื่อง Infusion เป็นเครื่องผลักวิตามินเข้าสู่ผิวอย่างล้ำลึก ผ่านการรับรองของ US FDA
 

เครื่อง Infusion คืออะไร

Revealing healthy , youthful skin

เป็นเทคโนโลยี ที่อาศัยหลักการพื้นฐาน ของอิเลคโตโพเรชั่น Electroporation หรือการส่งผ่านสาร และวิตามิน เข้าสู่ชั้นผิวหนัง ได้ลึกยิ่งขึ้น

หลักการทำงานของ Infusion

เป็นเครื่อง Electro-mesotherapy ที่ใช้หลักการทำงานที่ได้รับรางวัลโนเบล

รักษาด้วย Infusion

ทำให้เกิดการจัดเรียงตัวใหม่เป็นช่องว่างเล็กๆ (Micro channel)ขึ้นที่ผนังเซลล์ เพื่อรับสารที่ต้องการ จากนั้นผนังเซลล์จะกลับคืนสู่สภาพปกติ

ข้อดีของ Infusion

  • ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศอเมริกา (US FDA) และประเทศไทย (THAI FDA)
  • การรักษาด้วยอินฟิวชั่นเป็นการรักษาที่มีความปลอดภัยสูง

  • สามารถส่งผ่านสารหรือยาที่ต้องการใช้ในการรักษาได้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการรักษา
  • ขณะเข้ารับการรักษาจะรู้สึกยิบยิบเล็กน้อยหรืออาจไม่รู้สึกเลยก็ได้
  • เห็นผลการรักษาชัดเจนกว่าเครื่องผลักสารชนิดอื่นๆได้ตั้งแต่หลังการรักษาครั้งแรก
  • สามารถใช้ร่วมกับการรักษาชนิดอื่นๆได้เช่นการกรอผิวหรือทำเลเซอร์