6 เหตุผลที่ควรดื่มน้ำ

ในร่างกายมนุษย์มีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณ 75% โดยทุกวันร่างกายจะสูญเสียน้ำไม่ว่าจะการระเหยออกจากผิว การหายใจ เหงื่อ ปัสสาวะและอุจจาระ ซึ่งการรักษาสมดุลน้ำในร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุลมีความสำคัญ ดังนี้

6 เหตุผลที่คุณควรดื่มน้ำ

 • การดื่มน้ำสามารถช่วยควบคุมแคลอรี่ และมีการแนะนำ
  ให้ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักตัว ให้รับประทานอาหารที่
  มีน้ำเป็นส่วนประกอบมาก เช่น ผัก ผลไม้ และถั่ว ซึ่งดูด
  ซึมช้า ทำให้รู้สึกอิ่ม
 • น้ำช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานได้ดีขึ้น ถ้าขาดน้ำจะเกิดการ
  เหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อ American College of Sports
  Medicine จึงแนะนำให้ดื่มน้ำประมาณ 500 cc ประมาณ
  2 ชั่วโมงก่อนออกกำลังกาย และดื่มเรื่อยๆในระหว่างการ
  ออกกำลังกาย
 • น้ำช่วยให้ผิวพรรณดูดี รวมถึงการให้ความชุ่มชื้นให้กับผิวโดยทาครีมบำรุงผิวร่วมด้วย
 • น้ำช่วยให้ไตขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายทาง
  ปัสสาวะ
 • น้ำและอาหารที่มีเส้นใยจะให้การทำงานของลำไส้ปกติช่วยทั้งเรื่องการย่อย การดูดซึม และการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย
 • ของเหลวในร่างกายมีหน้าที่สำคัญ เช่น ช่วยในการไหล
  เวียนของ การรักษาอุณหภูมิของร่างกาย ทำให้เซลล์
  ต่างๆคงรูปร่างอยู่ได้ เป็นต้น

ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับการดื่มน้ำเรื่อยๆตลอดวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำ ถ้ามีการสูญเสียน้ำมาก อาจต้องการน้ำมากถึง 3-4 ลิตรต่อวัน